7 Network Operations - Algemene Voorwaarden
Algemene
voorwaarden
DETACHERING
7.1
Indien personeel van Network Operations bij opdrachtgever wordt gedetacheerd is opdrachtgever verantwoordelijk voor de wijze van uitvoering van de werkzaamheden en dienen de werkzaamheden te worden uitgevoerd onder supervisie van opdrachtgever.

7.2
Bij detachering is opdrachtgever gehouden voor het bij hem te werk gestelde personeel een verzekering af te sluiten voor arbeidsongeschiktheid ten gevolge van een bedrijfsongeval. Tevens is opdrachtgever aansprakelijk voor de financiële gevolgen tengevolge van een ongeval, loonderving van de betrokken medewerker daar onder begrepen.

7.3
Opdrachtgever is gehouden, indien een bedrijfsongeval plaatsvindt waarbij personeel van Network Operations is betrokken, zorg te dragen voor een deugdelijke ongevalsrapportage.

7.4
Network Operations is niet aansprakelijk voor diefstal en/of verduistering van waardevolle materialen.