12 Network Operations - Algemene Voorwaarden
Algemene
voorwaarden
GESCHILLEN
12.1
Een geschil is aanwezig, zodra een partij verklaart dat zulks het geval is.

12.2
Op alle overeenkomsten en transacties van Network Operations is uitsluitend het Nederlands Recht van toepassing.

12.3
Alle geschillen, hoe ook genaamd, zullen worden onderworpen aan het oordeel van de Nederlandse bevoegde rechter, zulks met uitsluiting van alle andere arbitrerende, adviserende en rechtsprekende lichamen.